FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Vasile LAZĂR