FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Președintele Filialei județene Sălaj a ACoR

Nume

Ioan ROȘAN

Funcție

Președintele Filialei județene Sălaj a ACoR

Primarul comunei Valcău de Jos

E-mail

contact@primariavalcaudejos.ro

Telefon

0766 404 942