FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Plopu
05.01.2005

Date de contact:

Website: primariaplopu.ro