FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Gorgota
19.08.2004

Date de contact: