FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Secretarul - Consiliul Director