FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Zalha

Comună membră ACoR din 30.11.2006

Prin HCL nr. 25 din 30.11.2006 comuna Zalha a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vasile-Traian SELIȘTEAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunazalha.ro
 E-mail: primariazalha@yahoo.com
 Telefon: +40 260 639 800