FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Sânmihaiu Almașului

Comună membră ACoR din 28.07.2005

Prin HCL nr. 15 din 28.07.2005 comuna Sânmihaiu Almașului a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Pe baza Dicționarului istoric al localităților din Transilvania, întocmit de Coriolan Suciu, satul Sânmihaiu-Almașului este atestat în anul 1546, iar satele aparținătoare, către sfârșitul secolului al XVII-lea, respectiv Sîntă-Măria, în anul 1587, iar Bercea, în anul 1600.
Menționăm faptul că numele localității Bercea provine cel mai probabil de la termenul Berek, care în limba maghiară înseamnă delușor împădurit.
Pentru localitatea Sânmihaiu găsim însă o mențiune făcută în secolul al XIV-lea, pe la anul 1365, în care se menționează că în data de 26 februarie 1365, magistrații Ștefan și Gheorghe Bebek, împreună cu dregătorii lor din Sînmihai, voievozii românilor și alți conducători locali au pustiit moșia Sânpetru (deținută ca zălog), în ziua de Sîntămărie Mica a anului precedent(1364).
În aceeași plângere adresată voievodului Petru al Transilvaniei se menționează că fapte asemănătoare au fost săvârșite pe teritoriul moșiei Hida.
Așadar putem afirma că localitatea Sânmihaiu-Almașului există înainte de a doua jumătate a secolului al XIV-lea.

Comuna Sânmihaiu Almașului este situată în partea de sud-est a județului Sălaj, în cadrul depresiunii Almaș-Agrij, la o distanță de 31 km de orașul Zalău reședința județului nostru și la aproximativ 53 km de cel mai important centru urban din nord-vestul României, orașul Cluj –Napoca.

Comuna se învecinează cu:

  • la nord-vest comuna Românași
  • la est și nord-est comuna Hida
  • la vest comuna Agrij
  • la sud-vest comuna Cuzăplac

Comuna Sânmihaiu – Almașului este formată din următoarele sate

  • Sânmihaiu Almașului, reședință de comună;
  • Bercea, sat aparținător situat la 9 km de reședința de comună;
  • Sântă Măria, sat aparținător situat la 7 km de reședința de comună.

Comuna Sânmihaiu – Almașului are o suprafața totală de 6482 ha (din care 339 ha în intravilan si 6143 ha in extravilan) ,ceea ce reprezintă 1,67 % din suprafața județului Sălaj.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Sânmihaiu Almașului, județul Sălaj

Descrierea stemei:
Stema comunei Sânmihaiu Almașului, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint și despicat în partea superioară. În partea superioară, în dreapta, în câmp roșu, se află Sfântul Arhanghel Mihail de argint, ținând în mâna dreaptă o spadă, iar în stânga un taler. În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află trei albine de aur, dispuse 2:1.În partea inferioară, în câmp albastru, se află o biserică de lemn de argint cu navă dreptunghiulară, având partea sudică străbătută de un pridvor deschis perimetral, cu un turn ridicat până la nivelul coamei acoperișului; peste picioarele turnului se află un foișor deschis și acoperit cu un coif prelungit terminat cu o cruce. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Sfântul Arhanghel Mihail dă denumirea localității. Albinele indică numărul satelor componente ale comunei. Biserica de lemn declarată monument istoric face trimitere la personajul religios anterior invocat și exprimă tradiția religioasă a locului. Brâul undat reprezintă hidrografia zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Cornel LUNG

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: sinmihaiualmasului.ro
 E-mail: primarie_sinmihai@mynextgen.ro
 Telefon: +40 260 627 100