FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Meseșenii de Jos

Comună membră ACoR din 28.02.2005

Prin HCL nr. 8 din 28.02.2005 comuna Meseșenii de Jos a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna are în componența sa 4 localități vechi, a căror atestare documentară datează din secolele XIII – XVI, după cum urmează: Meseșenii de Jos – Kezel (1341); Aghireș – Egrespstaka (1361); Fetindia – Gurzofalwa (1549) și Meseșenii de Sus – Willa Rechul (Kechul) (1213).  
Pe teritoriul comunei au fost descoperite și studiate monu­mente și situri arheologice, care dovedesc că pe aceste melea­guri au existat așezări omenești încă din epoca neolitică.
La nord de satul Fetindia la locul numit “Din jos de sat” în anul 1972 s-a descoperit o daltă din piatră șlefuită și un topor perfo­rat din piatră, dovezi despre existența omului pe aceste melea­guri, încă din epoca de piatră. Piesele se găsesc la Muzeul de istorie și artă din Zalău.
În hotarul satului Meseșenii de Sus, în „Osoiul Macaului” la cca. 500 m de la Bai s-au descoperit urme de viață omenească din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului. Ceramica găsită aici în anul 1957 de către cercetători de la muzeul de isto­rie și artă din Zalău, se consideră că aparține culturii Coțofeni. 
În timpul ocupației romane, granița provinciei Dacia, trecea prin partea de sud a comunei pe creasta Meseșului. În această parte a comunei există tunuri romane de supraveghere, formând prima linie a graniței romane. Teritoriul comunei a rămas în stăpânirea dacilor liberi.
Primele mențiuni scrise despre romanii din aceste locuri sunt făcute de cronicile bizantine și de gasta Hungarorum a lui Anonimus scrisă în secolul XII, dar care relatează evenimente și fapte din secolele IX – X, astfel în timpul regelui Coloman (1095 – 1116), romanii sunt atestați documentar în regiunea Crasnei, ținut care a făcut parte din formațiunea statală condusă de Menumorut care își avea reședința în cetatea Biharia.

Comuna Meseșenii de Jos, cu o suprafață a teritoriului administrativ de 62,86 km2, este amplasată la poalele Munților Meseș, în Depresi­unea Crasnei, coborând spre piațeta de adunare a apelor de la Vârșolț. În componența comunei intră următoarele localități: Meseșenii de Jos - sat reședință de comună situat la o distanță de 12 km față de municipiul Zalău, Aghireș, Fetindia și Meseșenii de Sus.
Încărcătura istorică a comunei este strâns legată de prezența liniei de apărare a Imperiului Roman, formată din turnuri și castre dispuse pe granița acestuia. Ruinele unor astfel de bastioane de apărare se regăsesc în zonele înalte din moșia satului Meseșenii de Sus, ruine care se pot distinge și acum, după multe se­cole de uitare. Atestările documentare ale localităților comunei sunt datate în intervalul secolelor XIII- XVI. Centrul de comună, Meseșenii de Jos, este atestat documentar în anul 1341 sub denumirea de Kezel. Cea mai veche atestare documentară este atribuită satului Meseșenii de Sus, așezare menționată încă din anul 1213. Celelalte două așezări sunt menționate ceva mai târziu, Aghireș în anul 1361 și Fetindia în anul 1549.
La ultimul recensământ populația comunei număra 3078 de  locuitori. Din punct de vedere etnic, populația comunei prezintă    următoarea structură: 67,22% romani, 30,66% maghiari, 2,12% rromi.  Apropierea față de municipiul Zalău a făcut posibilă o migrare dinspre oraș a activităților din sectoarele secundare și terțiare.  Cultivarea terenului, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului în ateliere meșteșugărești sunt principalele ramuri de activitate care completează spectrul economic al comunei.
Din punct de vedere turistic, comuna este cunoscută pentru cali­tățile balneoterapeutice ale apelor sulfuroase-bicarbonatate de la Meseșenii de Sus. Punerea în valoare a acestor izvoare, dezvoltar­ea bazei de cazare și dezvoltarea infrastructurii ar putea face din această localitate o stațiune balneoclimaterică de mare succes.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Alexandru-Bogdan BERCEAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: meseseniidejos.ro
 E-mail: primaria@meseseniidejos.ro
 Telefon: +40 260 663 365