FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Horoatu Crasnei

Comună membră ACoR din 06.12.2006

Prin HCL nr. 30 din 06.12.2006 comuna Horoatu Crasnei a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Localitatea Horoatu Crasnei, în anul 1270, este amintită sub denumirea de “Huruath” și aparținea cetății Crasna, an în care regele Ștefan separă acest teritoriu stabilindu-i hotarele. În anul 1808 în Horoat au fost recenzate 18 familii de “nemesi” (nobili). Numărul locuitorilor în 1847 a fost de 796 , în anul 1850 a scăzut la 632 . 
În această perioadă istorică satul Horoat a primit mai multe denumiri: Choroat (1205- 1235), Huruath (1270), Horvathy (1733). 
Strada principală s-a numit Heleșteu (Halasto),denumire provenită de la o balta mare peste care treceau mai multe punți, apa scurgându-se spre valea Crasnei. 
Denumiri de străzi erau: Chisuta ( stradă mică), Ulița morii, Cioroca, Ulița cimitirului numită azi “Hostat”. 
Înainte de construirea șoselei matca văii Crasna servea la circulație. Părțile de hotar aveau denumiri din care unele sau păstrat până azi cum ar fi : “Malomter” (șesul morii), Suai, Cosbilt, Pustă, Măjar, Catrici, Sub Carpini la poalele unei păduri de carpen 
În locul zis “Groapa” (Vermek) ascundeau locuitorii averile , animalele când venea dușmanul.  

Comuna Horoatu Crasnei este situată în partea de sud-vest a județului Sălaj, iar din punct de vedere hidrografic în bazinul superior al râului Crasna, la obârșia râului, în apropierea vârfului unghiului format de culmile cristaline ale Munților Meseș și Plopiș. Comuna este situată în Depresiunea Șimleului, la poalele munților Meseș, are o suprafață de 8194 Km2 și este formată din satele: Horoatu Crasnei, Șeredeiu, Stârciu și Hurez si un cătun Poic.
Localitățile comunei sunt situate, în latitudine, între 46°58′ și 47°08′ latitudine nordică, iar în longitudine se situează între 22°52′ și 23°01′ longitudine estică.
Horoatu Crasnei se învecinează la nord-est cu comuna Meseșenii de Jos, la sud-est cu comuna Buciumi, la sud-vest cu comuna Cizer, la nord-vest cu comuna Bănișor, iar la nord cu comuna Crasna, spre sud comuna se învecinează cu comunele Almașu, Fildu de Jos și Ciucea, care aparține de județul Cluj.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Horoatu Crasnei, județul Sălaj

Descrierea stemei:
Stema comunei Horoatu Crasnei, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o murună de aur (o cunună de flori). În partea superioară, în stânga, în câmp roșu, se află patru spice de grâu de aur. În partea inferioară, în dreapta, în câmp roșu, se află două prune de aur cu codiță și frunză din același metal. În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află două ghinde cu două frunze, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Muruna este un element din portul tradițional al localității. Spicele de grâu reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Prunele și ghindele simbolizează bogăția pomicolă și silvică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Marian MIRIȘAN

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarea funcție:

1. MEMBRU al Consiliului Director al Filialei Județene Sălaj a Asociației Comunelor din România