FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Halmășd

Comună membră ACoR din 12.01.2007

Prin HCL nr. 3 din 12.01.2007 comuna Halmășd a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satele comunei sunt sate vechi, atestate documentar încă din secolele XIII-XIV, excepția satului Fufez care este o localitate relativ mai nouă. Satul Halmășd apare pentru prima dată în documentele vremii în anul 1341 cu denumirea de Halmăș, celelalte sate ale comunei fiind atestate documentar după cum urmează:

• Aleuș: 709 - Elye

• Cerișa: 1477 - Cserese

• Drighiu: 1216 - villa Detrelu

• iar localitatea Fufez datează din anul 1956 - Fufez.

În decursul timpului sunt pomenite în diverse documente existența unor clădiri importante, astfel:

• Halmășd: Biserica de piatră din 1802, Școala din piatră construită în 1872

• Aleuș: Biserica de lemn, construită în 1722

• Ceriș: Biserica de lemn, construită în 1834

• Drighiu: Biserica de lemn din 1794

Comuna Halmășd este situată în partea de sud-vest a județului Sălaj, la o distanță de 22 km de orașul Șimleu Silvaniei și 48 km față de municipiul Zalău - reședință de județ. Ocupă o suprafață de 59,79 kmp, ceea ce reprezintă 1,56% din suprafața totală a județului.

Vecinii comunei sunt:

  • la Nord: comunele Marca și Ip
  • la Nord-Est: comuna Nușfalău
  • la Sud și Sud-Est: comuna Plopiș
  • la Sud și Sud-Vest: județul Bihor.

Comuna este strabătută pe o distanță de 8 km de drumul național DN 1H Jibou-Șimleu SIlvaniei-Aleșd (județul Bihor), care trece prin satul Drighiu și de drumul județean DJ 109P Ip-Halmășd ce trece prin satele Halmășd și Cerisa. Legătura satului Aleuș cu centrul de comună se realizează prin drumul comunal DC 86 Halmășd-Aleuș, iar a satului Fufez prin drumul comunal DC 94 Halmașd-Fufez. De asemenea, drumul comunal DC 91 Drighiu-Boghiș face legătura comunei cu localitatea și stațiunea balneară Boghiș din comuna Nușfalău.

Din punct de vedere teritorial-administrativ, comuna are în componența sa 5 sate: Halmașu - centrul de comună cu o populație de 980 locuitori, Aleuș cu 325 locuitori, Cerisa cu 425 locuitori, Drighiu cu 425 locuitori și Fufez cu 17 locuitori.

Populația totală a comunei este de 2634 locuitori, ceea ce reprezintă 1,03% din populația județului.

Comuna Halmășd este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a județului Sălaj, se situează în zona marginală a Depresiunii Șimleului, la contact cu culmile joase ale Munților Plopiș, în bazinele hidrografice ale Văii Drighiului și Văii Cerișa

Din suprafața totală de teren de 5979 ha a comunei Halmășd, agricolul reprezintă: teren arabil 1982 ha, 1362 ha pășuni, 294 fânețe, 17 ha vii, 164 ha livezi iar ternuri non-agricole: 1627 ha păduri,.

Terenurile deținute de persoanele fizice se întind pe o suprafață de 3985 ha.

Distanța până la cel mai apropiat aeroport este de 80 km Oradea, 100 km - aeroportul Satu-Mare. În comună nu există cale ferată, distanța până la cea mai apropiată gară fiind de 20 km - Șimleu Silvaniei.

Autostrada BRAȘOV- ORADEA trece la o distanță de 1 km de satul Drighiu și DN 1H care traversează satele Halmășd și Drighiu, este drum de urcare pe autostradă.

În inventarul comunei există 6 poduri auto - 5 peste valea Drighiului , 1 peste valea Cerișa , 1 peste Canata Aleuș și 30 podețe peste văile Josani, Moiești și Moșincătești din satul Halmășd.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gavril PUŞCAŞ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariahalmasd.ro
 E-mail: primariahalmasd@yahoo.com
 Telefon: +40 260 623 001