FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Gârbou

Comună membră ACoR din 29.03.2005

Prin HCL nr. 8 din 29.03.2005 comuna Gârbou a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satele comunei sunt atestate documentar începând cu secolul al XIII-lea. Cele mai timpurii atestări documentare referitoare la comună amintesc de existența satelor Popteleac și Călacea în anii 1230 – poss. Popteleke, respectiv 1312 – Kalacha. Satele Bezded, Cernuc și Solomon sunt pomenite începând cu anul 1336, respectiv: Bezded – Bezdedteluk, Cernuc – Curnuk, Solomon – Salamonteluk. Localitatea Gârbou este atestată documentar în anul 1366, pe când Fabrică este o localitate mult mai tânără, aici existând între anii 1833–1848 o fabrică de zahăr de unde s-a păstrat și denumirea localității. Întreaga comună a fost o zonă agricolă importantă, localnicii având ca îndeletnicire de bază cultura plantelor, îndeosebi a cerealelor și creșterea animalelor. Gârboul a devenit un centru al intelectualității și al culturii românești din împrejurimi. Aici se întâlneau anual intelectuali din toată vecinătatea și se jucau piese de teatru românești puse în scenă de către învățători. În anul 1878 devine centru administrativ al plasei cu același nume, având judecătorie, bancă și alte instituții.

Situată în partea de est a județului Sălaj, comuna Gârbou se învecinează la nord cu comunele Cristolț și Surduc, la vest cu comuna Bălan, la sud cu comuna Hida și la nord-est cu comuna Zalha. Ca unitate administrativ-teritorială, comuna Gârbou se întinde pe o suprafață de 100,62 km², fiind una dintre cele mai mari din Sălaj.
Ca formă majoră a reliefului se înscrie relieful colinar, format din dealuri prelungi, care doar sporadic depășesc înălțimea de 530 m și care constituie interfluvii între văile care drenează suprafața comunei. Cel mai extins, atât ca lungime, cât și ca lățime, este interfluviul care se desfășoară între Valea Călăcii și cea a Cernucului, pe o distanță de 8 km, începând din Dealul Ambreușului până în Valea Cornilor, acolo unde cele două pârâiașe confluează formând Valea Gârboului, după ce, în prealabil, Valea Călăcii colectează în aval de localitatea Poteleac Valea Ungurului.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Alexandru SPĂTAR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunagarbou.ro
 E-mail: primariagirbou@yahoo.com
 Telefon: +40 260 639 199