FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Fildu de Jos

Comună membră ACoR din 28.01.2007

Prin HCL nr. 2 din 28.01.2007 comuna Fildu de Jos a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Începuturile istoriei fildanilor se pierde în negura vremii, dar se deduc prin diferite izvoare istorice. Îndeletnicirile păstrate până azi, din moși-strămoși, au fost: culegerea roadelor pământului, creșterea vitelor, practicarea unor meșteșuguri, prin toate urmărindu-se asigurarea hranei, deoarece pământul s-a dovedit a fi zgârcit, mai puțin roditor.
După cucerirea Daciei de către romani un drum de legătură dintre castrul de la Bologa și cel de la Bucium trecea peste teritoriul fildan, iar pe înălțimea Greabăn s-a descoperit urmele unui turn de veghe, un burgus roman.
La nord de Filduri, în hotarul Almașului s-a descoperit un indicator de distanță (miliarium), pe care se precizează 16 mii de pași de la satul Resulum (identificat cu satul Bologa).
Fildurile sub această denumire sunt menționate în documentele medievale începând cu anul 1249, termenii folosiți fiind următorii: “Terra Fyld”,”Vila Fyld”, “possesionis Fyld”, “possesiones valachales” (adică posesiuni românești, sate românești), “tres Vild” (trei Filduri), acestea fiind înscrise cu diferite grafii. Satul Tetișu (Ketesd- în maghiară) este menționat începând din 1332.
O perioadă mai lungă de timp Fildurile au fost incluse în Voievodatul de Calata, care între anii 1369-1511 cuprindea 16 sate: Morlaca, Brăișoru, Mesteacăn, Ciucea, Bica, Dretea, Izvoru Crișului, Huedin, Aluniș, Tetișu, Almașu, Babiu, Călata, Fildu de Jos, Fidu de Mijloc și Fildu de Sus. La 1666 Fildu de Sus era inclus în domeniul Gilăului, condus de cei de la Districtul de Călățele, făcând parte din cercul voievodului Pui Petru.

Este una dintre cele mai frumoase comune ale județului Sălaj, așezată în partea sudică a acestuia, la contactul Depresiunii Almașului cu Munții Meseșului și abruptul nordic al Depresiunii Huedin. 
Valea șerpuitoare, ondulațiile din stânga și din dreapta ei, covorul multicolor al florilor așezate pe fondul verde al vegetației, conferă spațiului Fildan frumusețe și un farmec aparte, îmbogățit de casele înșirate sub coamele de deal.
În acest spațiu s-au plămădit satele Fildu de Jos, Fildu de Mijloc și Fildu de Sus. Alături de satul Tetișu (cea mai sudică localitate a județului), aceste 4 sate minunate alcătuiesc comuna Fildu de Jos.
Vecinii apropiați ai comunei sunt: în partea de nord, comuna Almașu, în cea vestică comunele Bucium și Poieni îndreptând-u-ne privirirea spre sud, sud-est privim orașul Huedin.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Nicolae-Marin ALBERT

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariafildudejos.ro
 E-mail: primariafildu@yahoo.com
 Telefon: +40 260 667 832