FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bobota

Comună membră ACoR din 14.07.2005

Prin HCL nr. 18 din 14.07.2005 comuna Bobota a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În documente, localitatea Bobota apare pomenită prima dată în Registrul de la Oradea, în anul 1205 sub numele de Dobur. În decursul anilor, apare în diverse documente și sub diferite denumiri: 1214 - Villa Babud, 1262 - Babuti, 1427 - Bibotheleke, 1479 - Babodtheleke, 1510 - Bobatelek, 1750 - Nagy Derșida, apărând pentru prima dată cu denumirea actuală în anul 1839. După cum se arată în monografia Sălajului (1908) de D. Stoica si I.P. Lazar, Bobota este unul din cele mai vechi sate românești din această parte a județului, locuitorii fiind în cursul anilor nobili și iobagi.
O altă localitate a comunei, care a avut o importanță mare între secolele XIII-XVI, este satul Zalnoc, amintit prima dată în anul 1205 sub numele de Zunuchy. Aproape de localitate era Cetatea Zanok, a grofilor Zanuchi, de unde provine si numele satului. In cetate, era oficiul salinar, de unde se aproviziona toată Ungaria cu sare. Cea mai mare parte a cetățenilor sunt de părere că Zalnoc era capitala comitatului Solnoc. Aici se păstrează urme arheologice vizibile, circumvalații asemănătoare cu cele ale castrului de la Dăbâca, descoperindu-se și un puț vertical și o ramificație orizontală a acestuia.
Cealaltă localitate a comunei, Derșida, este menționată pentru prima data in anul 1349, sub numele de Derzsida, iar intre anii 1205-1235 apare cu denumirea Dobur, despre care istoricul  Petri Mor susține că ar fi o denumire a localității  Derșida. In Derșida este menționată in documente existenta unei biserici de lemn datând din 1600.  

Comuna Bobota este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, la o distanță de 34 km de reședința județului - municipiul Zalău, și 23 km față de Șimleul Silvaniei - cel mai apropiat oraș. Ocupă o suprafață de 69,83 kmp, ceea ce reprezintă 1,9% din suprafața totală a județului.
   
Comuna se învecinează cu:
 - la nord - comunele Supuru de Jos și Săcășeni, județul Satu Mare;
 - la vest - comuna Cehal, județul Satu Mare;
 - la sud-vest - comuna Camăr;
 - la sud - comunele Șărmășag, Măeriște și Carastelec;
 - la est - comuna Chieșd.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Dorin-Ioan GORGAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariabobota.ro
 E-mail: primariabobota@yahoo.com
 Telefon: +40 260 652 431