FILIALA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bălan

Comună membră ACoR din 25.01.2007

Prin HCL nr. 4 din 25.01.2007 comuna Bălan a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Prima mențiune documentară a comunității din Bălan datează din anul 1350, respectiv într-un document erau menționate satele Chendrea, Gâlpâia și Chechiș.
Satul Bălan are atestarea documentară ceva mai târziu, în anul 1399, iar în 1560 este recunoscut și satul Gâlgău-Almașului.
Pe teritoriul comunei s-a dus ultima bătălie a voievodului Gelu. În urma acestei bătălii, în locul denumit în legendă ,,hotarul de nord al satului Chendrea”, voievodul a fost răpus de o săgeată, iar pentru a nu cădea pradă în mâinile dușmanului, s-a sinucis, fiind îngropat de calul său. În amintirea istoricilor stă anul 1437, care în istoria comunei are o mare însemnătate, deoarece acest an este strâns legat de activitatea de lider a lui Gal Ioan din Chendrea, care a condus răscoala de pe dealul Bobâlna. Cel care a fost învestit în fruntea iobagilor, chendreanul, a fost ucis în mod barbar după înfrângerea răscoalei, găsindu-și sfârșitul pe dealul Megieș din Turda.
Un alt nume respectat pentru că s-a impus prin vitejie în fața armatelor care în anul 1848 – an important în istoria Transilvaniei – au invadat ținutul transilvănean este cel al lui Ioanichie Druhora, care a fost principalul organizator și conducător al revoltei românilor din 40 de sate de pe Valea Almașului și cea a Agrijului. Sălăjeanul a fost rănit în confruntarea cu armatele habsburgice,  a fost prins, ferecat în lanțuri și purtat prin satele de pe Valea Almașului, iar apoi spânzurat în locul denumit ,,Dâmbul șurii”, situat între satul Racâș și satul Chendrea. Mai mult decât atât, după înfrângerea Revoluției de la 1848, satul Chendrea s-a dovedit a fi scut de apărare, adăpostindu-l pe însuși Avram Iancu. Urmărit de armatele Imperiului Austro-Ungar, Avram Iancu a poposit pe aceste meleaguri, fiind adăpostit de săteni în casa parohială a bisericii din Chendrea.

Comuna Bălan este așezată în partea central-estică a județului Sălaj, la o distanță de 45 km de municipiul Zalău, reședința județului.

 • la sud cu comuna Hida
 • la est cu comuna Gîrbou
 • la vest cu comuna Românași și Creaca
 • iar la nord cu comuna Surduc și orașul Jibou

Față de reședința de comună, satele sunt situate la distanțe cuprinse între 1 km și 8 km, fiind legate între ele de drumul național ce traversează longitudinal comuna de la sud la nord și de asemenea drumul județean Chendrea-Romita, care face legătura între localitatea Gălpîia și restul satelor din comună precum și drumul Chendrea-Mănăstire, căi de comunicații în administrația Drumurilor Naționale Cluj- Napoca și a Direcției județului pentru Administrarea Drumului Public și Privat, iar drumurile comunale făcând legătura între diferite părți ale satelor aflate în administrația primăriei comunei.

Suprafața totală a comunei Bălan este de 9470 ha. Suprafața din intravilan de 326 ha se prezintă pe localități astfel: satul Bălan 101 ha, satul Chechiș 63 ha, satul Chendrea 41 ha, satul Gîlgău-Almașului 84 ha și satul Gălpîia 37 ha.

Populația stabilă a comunei Bălan, la 1 ianuarie 2004 era de 4210 locuitori și 1903 gospodării din care locuite 1471 și nelocuite 432 gospodării ale cetățenilor străinași din care pe sate după cum urmează:

 • satul Bălan un număr de 493 gospodării cu o populație de 1063 locuitori
 • satul Chechiș 418 gospodării cu un număr de 681 locuitori
 • satul Chendrea 285 gospodării cu un număr de 886 locuitori
 • satul Gălpîia 245 gospodării cu o populație de 518 locuitori
 • satul Gîlgău-Almașului un număr de 462 gospodării cu o populație de 1062 locuitori.

Componența etnică a populației este:

 • români – 4113 locuitori
 • maghiari – 4 locuitori
 • țigani – 93 locuitori

ce conviețuiesc împreună în armonie localitățile fiind atestate documentar din perioada anilor 1350, sub aspectul numărului populației comuna fiind de gradul II.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Daniel POP

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariabalan.ro
 E-mail: primariabalan@yahoo.com
 Telefon: +40 260 664 403